Moje ING mobile

ING Bank Slaski S.A.

Finance

pl.ing.mojeing

Korzystaj z bankowości internetowej jeszcze prościej, gdziekolwiek jesteś. W aplikacji Moje ING mobile masz wszystkie funkcje bankowości, z których korzystasz na swoim komputerze oraz dodatkowe, stworzone specjalnie dla aplikacji. Najczęściej używane funkcje i bankowości internetowej Moje ING: • płacisz rachunki, spłacasz kartę kredytową, ustawiasz stałe zlecenia, doładowujesz telefon • masz pełny dostęp do historii konta i superszybkiej wyszukiwarki przelewów • widzisz na grafice ile i na co wydajesz • określasz cele oszczędnościowe i widzisz, w jakim stopniu je realizujesz • zakładasz konta, lokaty, wnioskujesz o pożyczki lub inne dowolne produkty banku • zmieniasz limit transakcyjne dla kart • pobierasz kody rabatowe na tańsze zakupy. Dodatkowe funkcje dostępne tylko w aplikacji: • błyskawiczne logowanie PINem lub odciskiem palca • podgląd stanu konta przed zalogowaniem - określasz w jaki sposób chcesz zobaczyć tę informację. W postaci kwoty lub wartości procentowej • powiadomienia Push po każdej transakcji - przelewie, wypłacie z bankomatu czy zapłacie kartą - wiesz, co dzieje się na Twoim koncie bez uruchamiania aplikacji • własne skróty na ekranie przed zalogowaniem - sam określisz jakie funkcje i skróty są najbardziej przydatne • Paragony - robisz zdjęcie, zapisujesz i gotowe. Dostęp do paragonów masz z każdego urządzenia. Płatności, przelewy i wypłaty telefonem z aplikacją: • BLIK - płacisz kodem za zakupy. Wypłacasz pieniądze z bankomatu. Wpłacasz pieniądze w naszych wpłatomatach - także na swoje konto oszczędnościowe • przelew na numer telefonu - wysyłaj i odbieraj pieniądze tak łatwo jak SMS-y • szybkie przelewy z konta oszczędnościowego na swoje konto osobiste bez konieczności logowania- w ten sposób możesz szybko zasilić swoje konto osobiste kwotą 50, 100 lub 200 zł. Moje ING mobile. Wszystko masz pod ręką, w jednym miejscu. W swoim telefonie./div

Use online banking even easier, wherever you are. The application of the ING My mobile banking have all the features you use on your computer and additional, specially created for the application. The most frequently used online banking functions and My ING: • pay bills, pay off the credit card, set the standing orders, recharge phone • have full access to your account history and superfast search engine transfers • the graphic you see how much and what you spend • specify the savings targets and see to what extent the implementing them • assume accounts, deposits, are applying for a loan or any other bank products • changing the limit for transaction cards • downloading discount codes for cheaper shopping. Additional features available only in the application: • Instant login PIN or fingerprint • view the status of the account before logging - you specify how you want to view this information. In the form of the amount or percentage • Push notifications after each transaction - money transfer, payment or ATM card payment - you know, what happens in your account without running applications • shortcuts on the screen before logging - you specify what features and shortcuts are the most useful • Receipts - you take a picture, save and youre done. You have access to the receipts from any device. Payments, transfers and withdrawals phone with the application: • BLIK - pay for purchases code. You withdraw money from an ATM. Deposit money in our deposit machine - also on your savings account • transfer to the phone number - send and receive money as easily as SMS • quick transfers from a savings account to your personal account without logowania- in this way you can quickly fund your personal account the amount of 50, 100 or 200 zł. My mobile ING. Everything you have on hand, in one place. In his phone.minesweeper
mobile legends
mobile legends
mobile legends
mobile legends
Mobile Legends
mobile legends
monster legends
monster legends
Monster legends
monster legends rpg
my talking tom
my talking tom
my talking tom

Alphabetical

Genres